Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор – Гринюк Р. Ф., д-р юрид. наук., професор.
Заступник головного редактора – Хаджинов І. В., д-р екон. наук., професор.
Відповідальний секретар – Радіо С. В., канд. хім. наук.

Члени редакційної колегії:
Вєтров О. С.;
Ніколюк П. К., д-р фіз.-мат. наук, професор;
Жильцова С. В., канд. хім. наук, доцент;
Велигодська А. К.;
Кокорський В. Ф., канд. істор. наук, доцент;
Ситар Г. В., д-р філол. наук, доцент;
Залужна О. О., канд. філол. наук;
Дороніна О. А., д-р екон. наук, професор;
Амелічева Л. П., канд. юрид. наук, доцент;
Костинська О. Л.;
Попов В. Ю., д-р філос. наук, професор;
Мартинець Л. А., д-р пед. наук, доцент;
Карягіна Н. О.;
Алимова Т. В.