Редакційний штат

Редакційна колегія:
Головний редакторГринюк Р. Ф., д-р юрид. наук, професор.
Заступник головного редактораХаджинов І. В., д-р екон. наук, професор.
Відповідальний секретарРадіо С. В., канд. хім. наук, доцент
Члени редакційної колегії:
Прямухіна Н. В., д-р екон. наук, доцент;
Русаков В. Ф., д-р фіз.-мат. наук, професор;
Леонова Н. Г., канд. хім. наук, доцент;
Пятницькова І. В., канд. істор. наук, доцент;
Оверчук В. А., д-р екон. наук, доцент;
Залужна О. О., канд. філол. наук;
Дороніна О. А., д-р екон. наук, професор;
Амелічева Л. П., д-р юрид. наук, доцент;
Попов В. Ю., д-р філос. наук, професор;
Заришняк І. М., канд. пед. наук, доцент;
Міщан Т. І.;
Алимова Т. О.