Порівняльний метод в історичних науках у контексті історичної практики

Автор(и)

  • О. М. Бут Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Мета дослідження – показати, виходячи з досвіду історика-професіонала, як використання порівняльного методу сприяло науковому пошуку, виявленню новацій і обґрунтованих висновків, через що з’явився сенс говорити про «порівняльну історію» і в українській історичній науці.

Посилання

Білуха М. Г. Методологія наукових досліджень: підручник. Київ: АБУ, 2002. 480 с.

Біблія / пер. Огієнка А. URL: https://bibleonline.ru/bible/ubio/ecc-1/

Бут О. М. Проблеми управління промисловістю: історичний досвід і уроки. : монографія. Київ: Либідь, 1990. 228 с.

Бут О. М., Добров П. В. «Економічна контрреволюція» в Україні в 20–30-ті роки XX століття: від нових джерел до нового осмислення. Вид. друге, випр. і доп., з іл. Донецьк: Укр НТЕК, 2002. 316 с.

Ключевский В. А. Методология русской истории. 1884–1885 акад. год. Сочинение в 9 томах. Том 6 / под ред В. Л. Янина. Москва: Мысль, 1989. С. 5–93.

Ковальський М. П. Основи науково-дослідницької та самостійної роботи студентів: метод. посіб. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2002. 88 с.

Ковальчук В. В., Моїсеєв Л. Н. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Вид. друге, переробл. і доп. Київ: Професіонал, 2004. 216 с.

Куліков В. О. Нові інформаційні технології в історичних дослідженнях. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Теорія. 2007. Вип. 39(№72). С. 217–228.

Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. / укл. В. М. Михайлов. Харків: ХДУХТ, 2014. 220 с.

На шляху до наукової творчості: методичний посібник. / укл. В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик. Дніпро: Ліра, 2017. 28 с.

П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2013. 116 с.

Правда. 1928. 18, 19 апреля. 13. Якунин В. К. Методология истории (в контексте исторической практики). Днепропетровск: ВВВ ДНУ, 2012, 721 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Історія та міжнародні відносини»