Процесуальні передумови судового захисту особистих майнових прав

Автор(и)

  • І. В. Атаманчук Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Реалізація суб’єктами правовідносин судового захисту особистих майнових прав здійснюється на підставі принципів та стандартів як цивільного так і господарського судочинства. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Ці завдання превалюють над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі (ч. 2 ст. 2 ЦПК України). Аналогічний зміст має ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України): завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Юридичні науки»