Окремі питання визначення права в контексті онтологічної концепції праворозуміння

Автор(и)

  • Ю. В. Гоцуляк Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Право є невід’ємною складовою суспільного буття, саме ця категорія відповідає за належний порядок у соціальних зв’язках. Право є однією з найвищих соціальних цінностей. Із цими позиціями навряд чи у когось можуть виникати сумніви. Інша справа, коли постає питання зі з’ясуванням вихідного змісту права як фундаментального феномену. У такому випадку до наукового дискурсу долучають значна кількість наукових шкіл та теорій праворозуміння.

Посилання

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів]. За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Теорія держави та права: навч. посіб. За заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. К.: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник. Львів: «Край», 2007. 192 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Т. 5. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2003. 736 с.

Словник української мови: в 11 тт. АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка. 1973. 840 с.

Рабінович П. Правовий світогляд (соціально-природна інтерпретація). Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 2. С. 5–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Юридичні науки»