Щодо судового захисту прав і законних інтересів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи

Автор(и)

  • І. О. Лехкодух Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Для досягнення окресленої мети за основу пропонується взяти, що судовим захистом прав і законних інтересів суб’єктів господарювання вважається закріплена законодавством можливість запобігання правопорушенням, відновлення порушених (визнання оспорюваних) прав і законних інтересів таких суб’єктів шляхом здійснення справедливого і своєчасного розгляду даної категорії спорів судовими органами відповідно до встановленої юрисдикції [4, с. 675]. Судовий захист є найефективнішою формою поновлення порушених прав та займає домінуюче значення у захисті прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, на що звертають увагу Л. М. Ніколенко [5, с. 22] та О. А. Беляневич [6, с. 67]

Посилання

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України вiд 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56 (Із змінами).

Кодексі адміністративного судочинства України: Закон України вiд 6 липня 2005 р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, 37. Ст. 446 (Із змінами).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України вiд 18 березня 2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492 (Із змінами).

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Т. 15: Господарське право / редкол. В. А. Устименко (голова) та ін., 2019. 784 с.

Ніколенко Л. М. Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання в умовах реформування законодавства. Економіка та право. 2017. №2 (47).С. 19–24.

Беляневич О. Про форми захисту прав суб’єктів господарювання. Українське комерційне право. 2007. №8. С. 62–69.

Господарське право: практикум / А. Г. Бобкова (кер. авт. кол.), Ю. О. Моісєєв, Ю. М. Павлюченко та ін.; за заг. ред. А. Г. Бобкової. Харків: Право, 2018. 592 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Юридичні науки»