Щодо визначення юрисдикційного імунітету держави

Автор(и)

  • О. В. Мартинюк Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Держави як суверенні одиниці є основними суб’єктами міжнародного права, що володіють універсальною міжнародною правосуб’єктністю. Важливим елементом правового статусу держави як первинного суб’єкта сучасного міжнародного права є органічна єдність міжнародної правоздатності і міжнародної дієздатності. Відтак визначення міжнародно-правової природи інституту юрисдикційного імунітету держави є достатньо актуальним.

Посилання

Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Т. 2. К.: Українська енциклопедія, 1999. 744 с.

Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. К.: Юрінком Інтер, 2005. 368 с.

Про юрисдикційні імунітети та відповідальність іноземних держав: проект Закону України від 16 березня 2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54404

Європейська конвенція про імунітет держав від 16 травня 1972 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_060#Text

Про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності : Конвенція ООН від 02 грудня 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e50

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Юридичні науки»