Теоретико-методичні засади засвоєння базових понять зі словотвору: рекомендаційно-консультативні матеріали до практичних занять з сучасної української мови

Автор(и)

  • О. Г. Важеніна Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Необхідність рекомендаційно-консультативних матеріалів очевидна тоді, коли навчальний матеріал по-різному трактується в підручниках та навчальних посібниках. У такий спосіб викладач сфокусує увагу студента на головне, а також на ті мовні явища, які формально є схожими, але насправді – принципово різними за своєю природою. Засвоєння базових понять зі словотвору є основоположним у вивченні всього курсу української дериватології.

Посилання

Вакарюк Л. О., Панцьо С. Є. Український словотвір у термінах. Словник-довідник. Тернопіль: Джура, 2007. 260 с.

Граматика сучасної української літературної мови. Морфологрія [автори: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова; за заг. ред. К. Г. Городенської]. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 752 с.

Грещук В. В. Поняття словотвірної парадигми в сучасній дериватології. Мовознавство. 1985. № 1. С. 21–27.

Німчук В. В. До питання про афіксальний словотвір. Мовознавство. 1984. № 6. С. 26–32.

Сікорська З. С. Словотвірна структура похідних слів з різною формально-семантичною співвідносністю. Українська мова і література в школі 1983. № 6. С. 20–24.

Словотвір сучасної української літературної мови / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. К.: Наук. думка, 1979. 406 с.

Сучасна українська мова (Морфеміка. Словотвір. Морфологія): навчально-методичний комплекс / А. П. Загнітко, О. Г. Важеніна, Ж. В. Краснобаєва-Чорна, З. Л. Омельченко. Донецьк: ДонНУ, 2012. 218 с.

Шевчук О.С. Про розмежування твірних основ. Мовознавство. 1971. № 2. С. 23–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Філологія»