Психолінгвістичний аналіз тексту як інтегративний метод сучасного мовознавства

Автор(и)

  • Л. М. Коваль Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Проблема психолінгвістичного аналізу тексту не нова. Її вивченню присвячено ще праці фундаторів психолінгвістичної науки – М. Жинкіна, С. Засєкіна, І. Зимньої, О. Кубрякової, О. М. Леонтьєва, О. О. Леонтьєва, О. Лурії, дослідження яких спиралися на положення про мовлення як вид діяльності людини, що має чотири фази – орієнтування, планування, реалізацію, контроль.

 

Посилання

Дружина Т. А. Психолінгвістичний підхід до аналізу художнього твору (на матеріалі уривка з роману M. L. Stedman «The Light between Oceans»). Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. 2019. № 28. С. 86–94.

Дячук Н. В. До проблем дослідження художнього тексту у психолінгвістиці. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Вип. 10. 2016. С. 241–244.

Кирилюк О. Основи психолінгвістичного дослідження безадресного письмового дискурсу (на прикладі щоденникових записів В. Винниченка). Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки. Вип. 128. 2014. С. 197–200.

Козаченко Ю. А. Психолінгвістичний аналіз внутрішнього монологу героя драматичного твору (на основі драми Бертольта Брехта «Життя Галілео»). Траектория науки : Международный электронный научный журнал. 2016. Т. 2. № 12. С. 41–45.

Холод О. Соціальна автоідентифікація політика в біографічному інтерв’ю: психолінгвістичний аспект. URL : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Psyholing/2008_2/statti/08homipa.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Філологія»