До питання про лінгвістичну актуалізацію емоцій

Автор(и)

  • Ж. В. Краснобаєва-Чорна Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Мета розвідки: визначити етапи опрацювання психофізіологічного патерну емоції (на матеріалі фразеології) як складника емоційної картини світу.

Посилання

Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций. Вопросы языкознания. 1993. № 3. С. 27–35.

Зайцева М. О. Актуалізація концепту здивування (на прикладі творів С. Моема). Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов. 2015. Вип. 12. С. 63–72.

Камалова А., Берестнев Г. Эмоции как предмет лингвистического изучения (на материале русского языка). Przegląd Wschodnioeuropejski. 2019. Х/2. С. 349–360.

Красавский H. A. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Волгоград: Перемена, 2001. 412 с.

Краснобаєва-Чорна Ж. Психофізіологічний патерн емоції відрази у фраземіці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород : ПП Данило С. І., 2020. Вип. 1 (43). С. 159–162.

Літінська О. Ю., Паленга В. І. Концепт «гнів» в лінгвістичних та психологічних дослідженнях. Young Scientist. 2018. №12 (64). С. 139–142.

Ристић С. Концепт емоције ‘стида’ у српском језику. Когнитивно лингвистичка проучавања српского језика / Предраг Пипер (уредник). Београд, 2006. С. 261–281.

Шамаєва Ю. Ю. Методологічні засади дослідження вербалізованих концептів емоцій. Вісник Житомирського державного університету. Вип. 56. Філологічні науки. 2011. С. 187–191.

Шаховский В. И. Эмоциональная/эмотивная компетенция в межкультурной коммуникации (есть ли неэмоциональные концепты?). Аксиологическая лингвистика: проблемы изучения культурных концептов и этносознания. Волгоград, 2002. С. 3–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Філологія»