Формування відповідального ставлення студентів до здоров’я в освітньому середовищі

Автор(и)

  • І. М. Гресько Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Мета роботи – теоретичний огляд явища формування відповідального ставлення студентів до здоров’я в освітньому середовищі.

Посилання

Гресько І. М. Формування відповідального ставлення до здоров’я як актуальна проблема сьогодення. Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика». Вип. 17, 2020. С. 62–68.

Гусак П. М., Зимівець Н. В., Петрович В. С. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технології: Монографія. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 219 с.

Крупник З. І. Формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації: дис. канд. пед. ...: 13.00.05 Умань, 2016. 306 с.

Оргєєва С. В., Хачатрян В. В., Лозенко Н. М. Відповідальність за власне здоров’я як домінантний аспект здоров’язбереження студентів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. К. : Національний авіаційний університет, 2017. Вип. 1(10). С. 102–107.

Супрун Д. М. Когнітивна, емоційна та поведінкова складова у детермінації поняття «ставлення до здоров’я». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2010. Вип. 16. С. 315–318.

Ушакова Т. Ю. Структурні компоненти відповідальності: теоретико-методологічний аналіз. Наука і освіта. 2015. № 3. С. 106–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Філологія»