Використання описового методу при перекладі складних слів німецької мови українською у художньому тексті (на матеріалі роману Е. М. Ремарк «Три товариші»)

Автор(и)

  • О. В. Білецька Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Є. І. Пересада Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Художні тексти на відміну від нехудожніх виконують естетичну функцію і внаслідок цього мають особливий статус. Такі тексти завжди розглядаються перекладознавцями як окремий тип і протиставляються усім іншим. Їхній переклад відіграє важливу роль у розвитку культурного життя носіїв мови перекладу та є надзвичайно важливою галуззю перекладацької науки, а тому потребує індивідуального підходу перекладача. Перекладач художньої літератури повинен розуміти світогляд, естетичні погляди автора твору, який він відтворює, літературну течію, до якої відноситься цей автор, його творчий метод, а також, що є найголовнішим, епоху, обстановку, обставини життя суспільства, матеріальну та духовну культуру, яку він описує.

Посилання

Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М. : Междунар. отношения, 1975.

Казакова Т. А. Translation Techniques. English-Russian. Практические основы перевода. М. : Союз, 2001.

Переса Є. І. Особливості перекладу складних іменників з німецької мови на українську у художній літературі (на матеріалі роману Е. М. Ремарк «Три товариші» та його перекладів). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов і перекладу»