Засоби вираження демінутивності в англійській мові

Автор(и)

  • О. О. Ситенко Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Спектр категорійної семантики демінутивності, особливості її вияву вимагають грунтовного аналізу для визначення регулярності / нерегулярності певних засобів реалізації тієї чи іншої семантики та встановлення специфіки градуювання такої семантики, наявності засобів імплікованої модифікації категорійної семантики демінутивності, що актуалізує проблему адекватного відтворення такої семантики спеціалізованими / неспеціалізованими засобами англійської мови. Останнє підтверджує актуальність такого аналізу категорійної семантики демінутивності, що в досліджуваній мові представлено цілим арсеналом експлікативних та імплікативних засобів, аналіз яких є предметом дослідження даної розвідки. У силу цього надзвичайно важливим постає простеження функціонально- семантичного діапазону форм демінутивності та окреслення відповідних словотвірних, морфологічних, лексичних, текстуальних та інших засобів її вираження в англійській мові.

Посилання

Бойко Н. І. Експресивна семантика: дискурсивна інтерпретація: монографія. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 200 с.

Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни. Донецьк : ДонНУ, 2012. 402 с.

Кравченко М. В. Зменшено-емоційні іменники в сучасній українській мові. Словотвірна структура слова. К. : Наукова думка, 1981. 200 с.

Русанівський В. М. та ін. Українська мова. Енциклопедія. К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. 820 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов і перекладу»