Забезпечення ефективності менеджменту підприємства в умовах нової економіки

Автор(и)

  • Г. В. Бей Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А. О. Столяр Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Метою роботи виступає проведення оцінки та обґрунтування дієвих заходів із забезпечення ефективності менеджменту організації в умовах нової економіки.

Посилання

Лаврінчук А. В. Особливості оцінювання ефективності управління на підприємстві. Новий погляд на розвиток економіки України: Праця міжнар. наук.-техн. конф. (м. Львів, 25–26 березня 2016). Херсон, 2016. С. 36–38.

Квятковська Л. А., Воробйова Л. Д. Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством. Вісн. НТУ «ХПІ». 2015. № 50. С. 68–69.

Дудукало Г. О. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1031 (дата звернення: 23.04.2021)

Жулай Г. С. Управління ефективністю діяльності підприємства як важлива складова успішного ведення бізнесу. Вісн. КНУТД. Серія: Економічні науки. 2015. № 3 (87). С. 76–78.

Барабан О. А., Ільїнський В. В. Методи оцінки ефективності управління підприємством. Альянс наук. 2014. URL: http://www.confcontact.com/2014-alyans-nauk/ek1_baraban.htm (дата звернення: 19.03.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Економічні науки»