Трансформація ринку праці під впливом COVID-19

Автор(и)

  • М. А. Наумова Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Пандемія коронавірусу внесла значні корективи в життя людей і дуже серйозно вплинула на сферу праці, суттєво постраждало громадське здоров’я та добробут мільйонів людей У звіті Міжнародної організації праці «COVID-19 and the world of work», який був представлений у вересні 2020 року [1], відмічалось, що пандемія може завдати більше шкоди для світового ринку праці, ніж фінансово-економічна криза 2008–2009 років.

Посилання

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. URL: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang- -en/index.htm (дата звернення: 26.04.2021).

ILO Flagship Report «Global Wage Report 2020-21: Wages and minimum wages in the time of COVID19». URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/ wcms_762534.pdf (дата звернення: 26.04.2021).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 26.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Економічні науки»