Сучасні тенденції розвитку системи внутрішнього контролю при ведені обліку за МСФЗ

Автор(и)

  • О. О. Разборська Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Нова епоха постіндустріальної цифрової економіки докорінно змінює вимоги розвитку інформаційної сфери, засобів масової інформації та комунікацій, використання сучасних інформаційних систем, коли на перше місце висуваються проблеми розвитку економіки і стабілізації суспільного розвитку, що пов’язані з адаптацією до міжнародних стандартів.

Посилання

Попадинець І. І. Організаційно-правові форми фінансового контролю: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2020. 195 с.

Мулик Я. І. Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток. Агросвіт. 2020. № 7, С. 37–47. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/24738.pdf

Попадинець І. І. Особливості здійснення внутрішнього фінансового контролю в країнах ЄС та в Україні. International scientific and practical conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceedings, (January 25–26, 2019. Arad). Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2019. С. 419–423.

Хуаньш Л. Совершенствование системы внутреннего контроля на предприятии. Бухгалтерский учет. 2018. № 5. С. 114–122. URL: http://www.buhgalt.ru/ftpgetfile.php?id=579

Чикурова С. С. Внутренний аудит рисков формирования оценочных резервов и обязательств в коммерческих организациях: дис. … канд. экон. наук. Москва, 2019. 134 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Економічні науки»