Трансформація ринку послуг в Україні

Автор(и)

  • В. О. Сібіковська Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А. В. Таранич Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

У сучасному світі сфера послуг виступає тим провідним сектором господарювання, який сприяє економічному піднесенню країни. Така закономірність пояснюється одночасним поєднанням двох важливих орієнтирів підприємств даного сектору економіки, як то мінімізація залучених ресурсів та максимізація доданої вартості.

Посилання

Скірка Н. Я. Структура економіки: сутність, основні завдання та типи. Науковий вісник НЛТУУ : зб. наук.-техн. пр. 2008. Вип. 18.5. С. 205–217.

Кухар М. Доларовий ВВП України виріс за 2017 на 20,5 %. Бізнес. 24 березня 2018. URL : https://www.5.ua/ ekonomika/dolarovyi-vvp-ukrainy-vyris-za-2017-rik-na-205-167140.html.

Крючкова І. В. Макроструктурні чинники інвестиційних криз в економіці України впродовж 1991– 2015 рр. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 23–40. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_1_4.

Наконечна К. В. Особливості національної структури економіки та проведення національної структурної політики в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. Вип. 246. С. 325–333.

Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2010-2017 роки [Текст] : статистичний збірник / Р. А. Старовойтенко [та ін.] ; ред. І. М. Нікітіна; Державний комітет статистики України. К. : [б.в.], 2018. 140 с.: табл.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Економічні науки»