Розподіл регіонів України за інноваційним потенціалом

Автор(и)

  • Т. Ю. Фурман Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Інноваційний потенціал вважається визначальним для конкурентоспроможності регіону у короткостроковому періоді та впливає на формування і розвиток конкурентних переваг у довгостроковому періоді. «Інноваційний потенціал регіону – сукупність наявних Програмне забезпечення аналізу фінансового стану Системне програмне забезпечення Прикладні програми (прикладне програмне забезпечення) Операційна система (типові програми) Додаткові можливості (обслуговуючі програми) Загального призначення (нові версії) Цільового призначення Бухгалтерські програми Програми економічного аналізу Аналіз фінансового стану за традиційною методикою (горизонтальний і вертикальний аналіз, аналіз із застосуванням коефіцієнтів) Економіко-математичний аналіз у регіоні інтелектуальних, трудових, технологічних, науково-виробничих ресурсів з відповідним інфраструктурним забезпеченням, які за умови їх ефективного використання (поєднання) сприяють прийняттю та впровадженню нових технологічних рішень» [1]. Таким чином, інноваційний потенціал регіону відображає спроможність і готовність регіону здійснювати ефективну інноваційну діяльність, використовуючи наявні ресурси та інфраструктуру створювати інноваційний продукт.

Посилання

Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF/ed20181117#n62

Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність України», 2019 / Відповідальний за випуск Кузнєцова М. С. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 99 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Економічні науки»