Від перевірки на плагіат до культури академічної доброчесності

Автор(и)

  • І. В. Хаджинов Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Аналізуючи практику європейської академічної культури та культури якості освіти, звертає на себе увагу той факт, що в Європі, починаючи зі школи, учні виконують завдання і отримують знання, які можуть бути корисними для них у повсякденній практиці. Розуміння практичної цінності знань, взаємозумовленість їх рівня та можливості подальшого отримання достойного місця роботи, а як наслідок, і високого рівня якості життя, спонукає їх сумлінніше ставитися до виконання завдань, до самопідготовки та відмови від списування. За мету ставиться набуття конкурентоспроможних знань, умінь та навичок.

Посилання

Семененко Л. П. Академічна доброчесність – запорука якісної освіти. Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. / Наук. б-ка Харків. держ. унту харчування та торгівлі, Ф-т соц. комунікацій Харків. держ. акад. культури ; редкол. Л. Г. Бакуменко [та ін]. Електрон. та текст. дані. Харків, 2016. – С. 145–150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Економічні науки»