Концептуальний підхід до побудови моделей інформаційної рівноваги механізму збалансованого прийняття рішень

Автор(и)

  • В. В. Христіановський Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Бажаний результат рішення будь–якої проблеми в управлінні в переважній кількості випадків прямим чином залежить від належного забезпечення суб’єктів управлінської структури достатньою кількістю необхідної для прийняття оптимальних рішень інформації. Саме з метою виконання цієї умови виникає потреба в побудові моделі координації обміном інформацією між суб’єктами системи управління, яка враховує її різновекторні характеристики такого типу: інформацію зовнішнього середовища; ієрархічну структуру системи управління; об’єми обміну інформацією між суб’єктами управління в системі; інтенсивність обміну; втрати інформації в результаті неякісного обміну і її старіння. Обмінний інформаційний процес має певні показники, які можуть бути оцінені ступенем достатності, або, іншими словами, вірогідністю користі інформації для вирішення задачі управління. Діапазон (0:1) прийнятий за демонстраційну шкалу оцінювання, надає можливість характеризувати кожен суб’єкт управління трьохвимірною точкою в одиничному кубі.

Посилання

Христіановський В. В., Щербина В. П. Модель координації інформаційних потоків для розрахунку командного ефекту управлінської структури. Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету.» Економічні науки. 2019 р. № 3(270). С. 212–217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Економічні науки»