Сучасні особливості клінічного перебігу корости на Вінниччині

Автор(и)

  • В. В. Панько Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Мета роботи – вивчити та проаналізувати рівень захворюваності та особливості поширенн корости у жителів міського та сільського населення Вінницької області за останній період .

Посилання

Дащук А. М. Кожные болезни. Харків: ТОВ «ЕСТЕТ ПРІНТ», 2019. 140 с.

Дерматология, венерология. Учебник / [Степаненко В. И., Шупенько Н. М., Недобой П. Н. и др.]; Под ред. В. І. Степаненко. К. : КИМ, 2012. 904 с.

Дерев’янко Л. А. Особливості клінічного перебігу та лі кування корости у дітей. Укр. журн. дерматол., венерол., косметол. 2002. № 3. С. 64–65.

Задорожный Б. А., Петров Б. Р. Справочник по дермато венерологии. К.: Здоров’я, 1996. 476 с.

Коляденко В. Г., Федоренко А. Е. Современные особенности клинического течения, диагностики и терапии чесотки. Провизор. 2000. № 12. С. 40–41.

Скрипкин Ю. К. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. М.: Медицина, 2002 год. Т. 1. С. 470. 576 с. ISBN 5-225-02856-x.

Шкірні та венеричні хвороби: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Дудченко М. О., Коляденко В. Г., Бариляк І. Р. та ін.; за ред. М. О. Дудченка. Вид. 2-е стер. Вінниця : Нова кн., 2008. 239 с. іл. Бібліогр.: с. 235–239.

Dermatology / Bolognia Jean L., Joseph L. Jorizzo, Julie V. Schaffer; 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2012. 2776 p.

Habif Thomas P. Clinical Dermatology: A Color Guide to Diagnosis and Therapy. Sixth edition. St. Louis. Missouri: Elsevier, 2016. 1008 р

Dermatology, Venereology. Textbook / [Stepanenko V. I, Shupenko M. M., Mikheiev O. G. et al.]; under edit. of V. I. Stepenenko. Kyiv.: KIM, 2013. 560 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Біологічні науки та екологія»