Сутність і динаміка глобалізації в дзеркалі сучасної глобалістики

Автор(и)

  • М. В. Примуш Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Глобалістика не обмежує глобалізацію цариною економіки, а розглядає її в цілісності – на мікро-, мезо- і макрорівнях. Незважаючи на прогрес у поясненні глобалізації як природно-історичного процесу розвитку людської цивілізації, виявленні співвідношення об’єктивного і суб’єктивного у її динаміці, багато аспектів глобалізації вимагають глибшого теоретичного осмислення, починаючи з усунення різночитань у визначенні «світу, що глобалізується». Наявність таких розбіжностей зумовлена як різними методологічними підходами до дослідження цього феномену, так і тим, що в основі вивчення сучасної глобалізації лежать і реальні, і віртуальні постулати. Багато теорій глобалізації слугують і фундаментом для розроблення прагматичних політичних проектів, і ідеологічним прикриттям геополітичної та геоекономічної стратегії США та інших країн «сімки», спрямованої на американізацію і вестернізацію іншого світу.

Посилання

Арсєєнко А. Г. Глобалізація американської соціології: причини і наслідки // Соціологічна наука і освіта в Україні. К.: МАУП, 2000 С. 43–49;

Арсєєнко А. Г. Глобальні світові тенденції та їх вплив на Україну // Основи економічної теорії. Підручник. К.: Вища школа, 2001. С. 572–596;

Арсєєнко А., Гиріч В. Современные вызовы и парадоксы глобализации и информатизации мировой економики. Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. К.: ІС НАНУ, 2004. Вип. 7. С. 219–234;

Гелд Д., Мак-Грю Є. Глобалізація / антиглобалізація / Пер. з англ. І. Андрущенка. К.: К.І.С., 2004

Штігліц Дж. Глобалізація та її тягар / Пер. з англ. К.: Вид. Дім «КМ. Академія», 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Інформаційні та прикладні технології»