Громадянська освіта у світовому та національному вимірі

Автор(и)

  • Ю. В. Окуньовська Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Загальна концепція громадянської освіти має на меті підвищити активність громадян та збільшити їх присутність у політичних та громадських процесах. Українське суспільство, у даному контексті, виступає інертним та пасивним. У державах Європейського Союзу громадянська освіта розвивається силами держави, недержавних і наддержавних організацій, навчальних закладів, ЗМІ, активної громадськості. Для того щоб приєднатися до цієї систему в Україні впроваджуються відповідні рекомендації, що мають на меті поєднати правову, політичні та соціальну сфери. Що стосується визначення громадянської освіти, то відбулась еволюція поняття від розуміння «отримання певного суспільно корисного знання» до «формування суспільства свідомих та активних громадян». Тобто, відбулася зміна парадигми, що поклала край періоду простого надання інформації та визначила новий етап, що базується на формуванні громадських компетентностей.

Посилання

Боренько Я. Громадянська освіта в Україні//Молодіжна політика.2017. URL: https://rpr.org.ua/wpcontent/uploads/2017/11/171108_citizenship-education-Ukraine-ukr_YB.pdf

Закон України «Про освіту» від 5 листопада 2020 року N 978-IX, URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T200978.html

Конституція України. 1996. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» від 3 жовтня 2018 р. N 710-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR180710.html

Указ Президента України «Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки» від 26 лютого 2016 р. № 68. URL: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/U068_16.html

Указ Президента України «Національній стратегії у сфері прав людини». від 24 березня 2021 року N 119/2021 URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U501_15.html

Указ Президента України «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016- 2020 роки» від 13 жовтня 2015 р. № 580. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U580_15.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-25

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Інформаційні та прикладні технології»