Методична цінність комбінаторних алгоритмів при вивченні базових засад алгоритмізації та програмування для профільних та гуманітарних спеціальностей

Автор(и)

  • О. С. Вєтров Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Дисципліни, пов’язані із вивченням мов прикладного програмування, програмної інженерії та прикладних аспектів побудови та використання ефективних алгоритмів є невід’ємною частиною освітніх програм усіх спеціальностей галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 113 «Прикладна математика» тощо. В останній час серйозну увагу до надання студентам навичок розробки прикладного програмного застосунку приділяють і спеціальності традиційного гуманітарного профілю, зокрема спеціальність 035.10 «Прикладна лінгвістика». Це зрозуміло, оскільки сучасні дослідження в області прикладної лінгвістики, як прикладного так і фундаментального характеру, не можуть бути ефективними без використання сучасних систем комп’ютерної обробки тексту, створення власних алгоритмів аналізу великих обсягів текстової інформації, і врешті-решт технологій машинного навчання, зокрема систем обробки природньої мови (NLP – Natural-language processing). Основою фахового використання зазначених технологій є перш за все чітке розуміння основ програмування та алгоритмізації.

Посилання

Анісімов А. В., Дорошенко А. Ю., Погорілий С. Д., Дорогий Я. Ю. Програмування числових методів мовою Python. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. 640 с.

Коротєєва Т. О. Алгоритми та структури даних. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 280 с.

Креневич А. Алгоритми та структури даних. К.: ВПЦ «Київський Університет», 2018. 172 с.

Креневич А.П. Python у прикладах і задачах. Частина 1. Структурне програмування. К.: ВПЦ «Київський Університет», 2017. 206 с.

Кормен Т. Г., Лейзерсон Ч. Е., Рівест Р. Л., Стайн К. Вступ до алгоритмів. К.: К.І.С., 2019. С. 1288.

Skiena S.S. The Algorithm Design Manual. Springer, 2020. 800 p.

Knuth D.E. The Art of Computer Programming. Volume 4A: Combinatorial Algorithms, Part 1. Upper Saddle River, New Jersey: Addison-Wesley, 2011. 883 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Інформаційні та прикладні технології»