Застосування баз знань до неструктурованої текстової інформації

Автор(и)

  • А. І. Катаєва Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

На сьогоднішній день, велика кількість неструктурованої текстової інформації зосереджено в мережі Інтернет. Більшість можна структурувати, застосовуючи засоби побудови реляційних баз даних (БД). Та що робити, з інформацію, яку структурувати неможливо або доволі складно? На допомогу приходять бази знань (БЗ) – сучасний інструмент для утворення сукупності знань з певної предметної області, формально представлених так, щоб на їх основі можна було здійснювати міркування. Зазвичай база знань є сукупністю правил виводу[1]. Тому важливим моментом постає питання утворення та роботи бази знань із неструктурованою текстовою інформацією.

Посилання

Марченко А. В. ОБДЗ. Тема 11 – Загальна характеристика баз знань. URL: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/811#node86174

Марченко А. В. ОБДЗ. Тема 12 – Моделі знань. URL: https://ocw.sumdu.edu.ua/ content/811#node86180

Моделі подання знань. Мережеві моделі: фрейми, семантичні мережі. URL: http://baklaniv.at.ua/PSAI/lekcija_9-10_2016.2.pdf

Словарь по кибернетике / [ред. академик В. М. Глушков]. К.: Главная редакция украинской советской энциклопедии, 1979. 624 с.

Карпіловська Є. А. Термінологічний пiдфонд у складі моpфемно-словотвipного фонду української мови / принципи формування та можливості використання. Укpаїномовне пpогpамне забезпечення. Матеpiали 4-ої та 5-ої Міжнаpод. науково-пpакт. конф. «УкpСофт». Львів, 1995. С. 161–162.

Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языкає М.: Наука, 1981. 467 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Інформаційні та прикладні технології»