Управління освітніми ризиками як проблема педагогічного менеджменту

Автор(и)

  • З. С. Гречанюк Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

У сучасній педагогічній літературі проблема ризику досліджується недостатньо. Проте, дослідження засвідчують, що управління навчальним закладом в сучасних умовах потребує ефективного управління ризиками, оскільки процеси планування, проектування й організації освітнього процесу передбачають велику кількість ризиків. Їх своєчасний облік дозволить уникнути втрат, а саме зниження контингенту, зменшення державного фінансування, плинність кваліфікованих кадрів тощо. Управління ризиками є новим напрямком у дослідженні освіти, тому для успішного здійснення освітньої діяльності менеджери повинні врахувати внутрішні та зовнішні процеси закладу освіти.

Посилання

Черненко Н. М. Ризик-менеджмент у закладах освіти: навч. посіб. Сер. «Управл. закл. освіти». Одеса: Ун-т Ушинського, 2020. 116 с. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/9759/1/ Chernenko.%202020.pdf (дата звернення 27.03.21).

Паславська І. С. Стан дослідження проблеми менеджменту-ризиків вищого навчального закладу. Теорія та практика управлінської діяльності в умовах соціокультурних трансформацій: матер. науко.-практ. конф. (26 квітня 2017 р., м. Старобільськ). Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені тараса Шевченка». 2017. С. 135–140. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1912/ teoria%20.pdf?isAllowed=y&sequence=3%20-%202 (дата звернення 27.03.21).

Управління підриємницьким ризиком / за заг. ред. Д. А. Штефанича. Тернопіль. Економічна думка, 2010. 224 с.

Черненко Н. М. Необхідність управління ризиками у закладах освіти. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., 17 лист. 2015 р. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. С. 80–82.

Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент : теорія та практика: [навч. посіб.]. К. : ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2012. 200 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-29

Номер

Розділ

СЕКЦІЯ «Фізика, педагогіка та освіта»