Використання інформаційних систем та технологій для підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Автор(и)

  • О. С. Щербіна

Анотація

Розвиток вітчизняної економіки характеризується значним посиленням конкурентної боротьби. Тому необхідною умовою успіху будь-якого підприємства стає доступ до актуальної, своєчасної, достовірної та добре структурованої інформації, яка в подальшому дасть можливість визначити оптимальну стратегію розвитку підприємства в умовах конкурентного швидкозмінного ринкового середовища. За наявності доступу до такої інформації та можливості її оброблення можна створити конкурентні переваги, які неможливо купити і досить важко копіювати. Підприємство не зможе досягти успіху на ринку, бути конкурентоспроможним без належних інформаційних систем та технологій. Успішне функціонування підприємства залежить, перш за все, не від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності, а, головним чином, від того, наскільки інформаційні системи задовольняють вимогам системи управління підприємством.

Посилання

Оксентюк А. О. Вплив інформаційних технологій на конкурентоспроможність підприємств у сучасних умовах господарювання / А. О. Оксентюк, Є. В. Врублевський. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/ 123456789/5068/1/313-314.pdf

Кудирко О. В. Інформаційні системи як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств / О. В. Кудирко . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20100916/ek_kudirko.htm

Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології / О. В. Грицунов. – М: Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; Х: ХНАМГ, 2010. – 222 с.

Крупський О. П. Роль інформаційних систем та технологій у підвищенні конкурентоспроможності організації / О. П. Крупський, А. А. Литовець. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2016-ekonomika-imenedzhment/4_krupskij_litovets.htm

Самые дорогие бренды мира – 2016: рейтинг Forbes. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forbes.ru/rating-photogallery/319907-samye-dorogie-brendymira-2015-reiting-forbes

Поважний О. С. Корпоративні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія / О. С. Поважний, Н. С. Орлова. – Донецьк : Издательство, 2012. – 200 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція "Математика"