Телескопія як спосіб побудови неологізмів в інтернет-просторі в сучасній англійській мові.

Автор(и)

  • О. О. Ситенко

Анотація

Одним із способів утворення неологізмів є телескопізми. Під телескопією розуміється процес, при якому нове слово виникає з злиття повної основи одного слова з скороченою основою іншого або ж з злиття скорочених основ двох слів. Значення такого нового слова в більшості випадків містить сумарне значення обох своїх складових. Іноді це сумарне значення складається з суми повного лексичного значення першого або другого компонента і граматичного значення іншого. Однак такі випадки не дуже поширені, а тому не викликають особливого інтересу.

Посилання

Кулинич М. А. Телескопное словообразование как источник неологизмов. Системные связи в лексике и грамматике германских языков. Самара, 2011. С. 65–71.

Омельченко Л. Ф. Телескопійні слова сучасної англійської мови та їх структурносемантична характеристика. Збірник Львівського університету. Іноземна філологія. Л., 2013. Вип. 15. С.76–83.

Попова Т. В. Русская неология и неография. Екатеринбург, 2015. 96 с.

Neologisms – a Dictionary of Findable Words and Phrases. URL : http://pages.zoom.co.uk/leveridge/dictionary.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Методика викладання іноземних мов»