Каузативні конструкції з конкретизацією семантики об’єкта каузативної ситуації-частини тіла (на матеріалі англійської та української мов).

Автор(и)

  • В. М. Соколова

Анотація

Об’єктом дослідження є каузативні конструкції (далі КК) в англійській та українській мовах, напр. англ. to make smb do smth ‘змусити кого-небудь робити що-небудь’, to throw smth at smb ‘кинути що-небудь в кого-небудь’, to cause smb to do smth ‘змушувати когонебудь робити що-небудь’; укр. змусити кого-небудь робити що-небудь, штовхнути когонебудь рукою.

Предметом є семантика КК в англійський та українській мовах.

Мета полягає у проведенні семантичного аналізу одиниць дослідження та визначенні спільних і відмінних ознак англійських та українських КК з конкретизацією об’єкта каузативної ситуації.

Посилання

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы [6-е изд.]. М. : УРСС, 2009. 383 с.

Залужна О. О. Лексико-семантичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах : монографія (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження). / О. О. Залужна ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. 316 с.

Shibatani M. Causativization. Syntax and Semantics / [M. Shibatani (ed.)]. N.Y., San Francisco, London : Academic Press, 1976. Vol. 5. P. 239–294.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Методика викладання іноземних мов»