Методологічні засади дослідження перцептивного концепту.

Автор(и)

  • А. А. Гребенюк

Анотація

Важливо зауважити, що на сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики сформована низка підходів для опису реалізації концептів. А. П. Мартинюк акцентує увагу на тому, що у когнітивній лінгвістиці існує близько семи напрямків аналізу концептів, зокрема: онтологічний, лінгвокультурний, психолінгвістичний, семантико-психологічний та дискурсивний, лінгвокогнітивний, логічний.

Посилання

Мартинюк А. П. Перспективи дискурсивного напряму дослідження концептів. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2009. № 837. С. 14–18.

Пименова М. В. Методология концептульных исследований / Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. М. : Гнозис, 2007. С. 14–16.

Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М. : ACT: Восток-Запад, 2010. 314 с.

Розвод Е. Методи дослідження лінгвокультурних концептів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Розділ І. Когнітивна лінгвістика. 2015. № 1. С. 91−96.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Методика викладання іноземних мов»