Літературний дискурс, драматургічний дискурс та кінодискурс у системі арт-дискурсу.

Автор(и)

  • Т. Г. Демчук

Анотація

Об’єктом дослідження у запропонованій роботі є поняття арт-дискурсу загалом, та літературного дискурсу, драматургічного дискурсу і кінодискурсу зокрема у сучасному мовознавстві.

Предметом наукового аналізу виступає літературний дискурс, драматургічний дискурс і кінодискурс у системі арт-дискурсу.

Мета дослідження полягає у компаративному аналізі літературного дискурсу, драматургічного дискурсу і кінодискурсу, як складових елементів системи арт-дискурсу.

Посилання

Андрианов М. С. Невербальная коммуникация : психология и право. М. : Ин-тут общегуман. исслед., 2007. 256 с.

Зарецкая А. Н. Особенности реализации подтекста в в кинодискурсе : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.02. Челябинск, 2010. 22 с.

Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М. : Гнозис, 2003. 159 с.

Рингевич В. В. Литературный дискурс и кинодискурс в системе арт-дискурса. К. : Філологічні студії, 2017. С. 417–424.

Эко У. Отсутствующая структура : введение в семиологию. СПб. : Симпозиум, 2006. 548 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Методика викладання іноземних мов»