Підходи до визначення структури концепту в сучасній когнітивній лінгвістиці.

Автор(и)

  • О. С. Джеріх

Анотація

Актуальність зумовлена, по-перше, зацікавленістю до вивчення лінгвокультурологійних концептів у зіставному аспекті, по-друге, незважаючи на велику кількість когнітивних досліджень, залишається відкритим ряд питань, які стосуються структури концепту.

Об’єктом дослідження виступає концепт як центральний елемент когнітивної лінгвістики, предметом дослідження є особливості структури концепту.

Метою є аналіз підходів до структури концепту у когнітивній лінгвістиці та лінгвокультурології.

Посилання

Карасик В. И. Языковая матрица культуры. М. : Гнозис, 2013.

Попова З. Д., Стернин А. И. Когнитивная лингвистика. М. : АСТ: «Восток – Запад», 2007. 226 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Методика викладання іноземних мов»