Лексичні засоби вираження тактики «акцентування уваги на бажаннях покупця» в німецькому рекламному дискурсі.

Автор(и)

  • А. В. Ізмалкова

Анотація

Спроба впливу на свідомість реципієнта є характерною рисою рекламного дискурсу. Саме тому маніпуляція, як вербальна, так і невербальна, знаходиться в центрі будь-яких досліджень, що стосуються реклами. Особлива увага приділяється вивченню комунікативних стратегії і тактик, притаманних рекламній комунікації. Однією з комунікативних стратегій, направлених на впровадження у свідомість потенційного покупця потрібних ідей, поглядів і думок, є стратегія маніпуляції, яка реалізується, поряд з іншими тактиками, за допомогою тактики «акцентування уваги на потребах покупця».

Посилання

Гулак Т. В. Ценностные структуры современного рекламного дискурса (на материале российской коммерческой и политической рекламы): диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Харьков, 2004. 103 с.

Попова Е. С. Структура манипулятивного воздействия в рекламном тексте. Известия Уральского государственного университета. Екатеринбург, 2002. № 24. С. 276–288.

Maslow Abraham H. Motivation and Personality. New York : Harper & Row, 1970. 369 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Методика викладання іноземних мов»