Розвиток навичок роботи з професійно-орієнтованими текстами у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування.

Автор(и)

  • Ю. Я. Ханкішиєва

Анотація

На сьогоднішній день однією з головних завдань вивчення іноземної мови у ВНЗ є формування вмінь читати неадаптовані тексти за фахом і отримувати з них необхідну інформацію. У сучасній методиці навчання іноземної мови читання визнається одним з основоположних умінь, без освоєння якого неможливо подальше навчання. Читання як мовленнєва діяльність завжди є цілеспрямованою, його метою є отримання інформації, що міститься в записаному мовному творі – тексті, за допомогою якого можна навчати і іншим видам мовної діяльності: говорінню, аудіюванню, письму. За допомогою читання збагачується активний і пасивний словниковий запас професійно-направлених слів у студентів, формуються граматичні навички. Таким чином, перед викладачем ВНЗ гостро стоять завдання застосування методів навчання читанню, які відповідають сучасним вимогам. Основними завданнями читання професійно-орієнтованих текстів іноземною мовою є розуміння студентами усних і письмових текстів і їх здатність інтерпретувати і висловлювати свої думки на мові спеціальності.

Посилання

Тажетдинова Н. С., Коровина И. М. Обучение чтению научно-технической литературы в неязыковом вузе. Альманах современной науки и образования. Тамбов : 2012. № 1(56). C. 121–124.

Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М. : Высшая школа, 2005. 255 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Методика викладання іноземних мов»