Поява навчально-методичних комплексів з німецької мови як основних дидактичних засобів навчання в загальноосвітній школі України.

Автор(и)

  • Н. В. Бейліс

Анотація

Одними з перших в часи історичних змін та під час реформування освіти зазнають змін навчальні програми й підручники. Відповідно до навчальних програм складають підручники, навчальні посібники та навчально-методичні комплекси з німецької мови як основні дидактичні засоби навчання німецької мови в загальноосвітній школі.

Підручнику відводиться особливе місце, так як він формує лінгвокраїнознавчу та соціокультурну компетенції та моделює систему навчання німецької мови, прийняту авторами. Ця система включає цілі навчання, зміст навчального предмета, особливості процесу формування знань, навичок і вмінь, методи і засоби навчання. Основними засобами, які використовуються у підручнику для реалізації мети і завдань навчання німецької мови, є вправи і завдання.

Посилання

Булгакова В. «Історіографічний аспект дослідження змісту підручників з іноземної мови для учнів 5–7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946–1960 роки)». Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. Випуск 10. Частина 3. 250 с.

Редько В. Г. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика: монографія. К. : Педагогічна думка, 2017. 628 с.

Тимчук К. М. «Ретроспектива поглядів на структуру та підходи до побудови підручників з іноземних мов другої половини ХХ – початку ХХІ століття». Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. Житомир, 2012. Випуск 65. 261 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»