Актуальність профільного навчання.

Автор(и)

  • О. Д. Дубчак

Анотація

Процеси інтеграції, глобалізації та інформатизації суспільства визначили нові пріоритети розвитку освітньої галузі в Україні. Вихідні положення модернізації освіти щодо підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності природничого напряму висвітлено у Концепції профільного навчання. Відповідно до Концепції профільна освіта має бути більш індивідуалізованою, функціональною та ефективною, зорієнтованою на потреби і запити як особистості учня, так і суспільства. Як підкреслюється у Концепції профільного навчання, час ставити перед школою завдання нового підходу до форм навчання з урахуванням необхідності введення профільності: школа «має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів, потреб учнів, для формування у школярів орієнтацій на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа дасть змогу повніше реалізувати принцип особистісно-зорієнтованого навчання, що значно розширить можливість учня у створенні власної освітньої траєкторії».

Посилання

Лакоза Н. Організація профільного навчання в Україні та за кордоном. Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. № 2 (57).

Мазур Н. П. Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики. Освітологічний дискурс. 2014.

Профільна шкільна освіта в Україні. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. 2018. URL : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=2835:profilna-shkilna-osvita-v-ukrajini-2&catid=71&Itemid=382.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»