Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи організації навчання у закладах вищої освіти.

Автор(и)

  • В. В. Ісько

Анотація

Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє активному залученню дистанційних форм навчання до освітнього процесу, насамперед у закладах вищої освіти. Дистанційне навчання являє собою нову форму організації освіти, що ґрунтується на поєднанні кращих традиційних методів отримання знань з новими інформаційними й телекомунікаційними технологіями. Дистанційне навчання має низку переваг, зокрема: актуальність, гнучкість, зручність, модульність, економічна ефективність, інтерактивність, відсутність географічних кордонів.

Дистанційне навчання – це індивідуальний процес набуття знань, умінь, навичок; спосіб пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Посилання

Бацуровська І. В. Експериментальна модель підготовки магістрів до освітньонаукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. 2016. Вип. 21 (2-2016). Ч. 1. Кам’янецьПодільський. С. 13–18.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»