Правове виховання майбутніх педагогів у закладах вищої освіти.

Автор(и)

  • Е. Є. Кадзаєва

Анотація

Ми живемо в демократичній, правовій, соціальній державі, в якій одним із головних принципів є принцип верховенства права, тому досить важливим є формування соціально активної особистості, яка володіє високим рівнем правової культури та правової свідомості. Помилковою є думка, що знання основ правознавства потрібно лише юристам або державним службовцям, адже кожен з нас зустрічається із правовими питаннями, наші побутові вчинки мають правову оцінку, і найчастіше ми не тільки не знаємо як захистити свої права, але й не завжди здогадуємось, що хтось погрожує або порушує їх. Оскільки педагог має володіти високим рівнем загальнокультурної підготовки, особливо актуальним є активний розвиток правового виховання майбутніх викладачів у закладах вищої освіти.

Посилання

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента за станом на 25.06.2013 р. База даних «Законодавство України»/ ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення 11.04.2019).

Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента за станом на 18.10.2001 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992/2001 (дата звернення: 11.04.2019).

Про освіту: Закон України за станом на 19.01.2019 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 11.04.2019).

Про вищу освіту: Закон України станом на 01.01.2019 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 11.04.2019).

Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. Х. : Право, 2010. 368 с.

Попадич О. Методики формування правових знань майбутніх магістрів педагогіки, викладачів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2016. Вип. 2. С. 189–192. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_2_51 (дата звернення: 11.04.2019).

Тюрдё Н. С., Ливенцова В. А. Формирование правового сознания у студентов неюридических факультетов. ППМБПФВС. 2008. № 11. URL : https://cyberleninka.ru/ article/n/formirovanie-pravovogo-soznaniya-u-studentov-neyuridicheskih-fakultetov (дата обращения: 11.04.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»