Моніторинг якості професійної діяльності педагогічних працівників в управлінні закладами вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації як педагогічна проблема.

Автор(и)

  • Д. О. Кожурін

Анотація

У всьому світі освіта розглядається як ключовий фактор стабільного розвитку держави. Якість вищої освіти грає ключову роль у створенні єдиного Європейського освітнього простору, тому вона стає центральною в освітній політиці України. Якість освіти визначається не тільки обсягом знань, але й параметрами особистісного, світоглядного, громадянського розвитку, при цьому проблема якості освітнього процесу розглядається з позицій загальнолюдської і соціальної цінності освіти. Саме ці чинники актуалізують проблему управління якістю освіти у вищому навчальному закладі. Моніторинг є складовою управління якістю освіти.

Отже, однією з актуальних проблем постає питання розробки й теоретичного обґрунтування критеріїв і показників визначення рівня якості професійної діяльності педагогічних працівників, інструментарію та методики організації та здійснення моніторингу якості професійної діяльності педагогічних працівників на різних рівнях управління вишами І–ІІ рівнів акредитації.

Посилання

Аннєнкова І. П. Теорія і методика моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: дис. доктора педагогічних наук. Київ, 2016 р.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень], Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»