Роль сучасного освітнього середовища у розвитку творчої особистості дитини.

Автор(и)

  • А. В. Козинська

Анотація

В умовах соціальної й економічної нестабільності, природовідповідності особистості, знищення простих людських зв’язків стає особливо актуальним створення та розвиток сучасного освітнього середовища у навчальному закладі.

Посилання

Водолазька Т. В. Освітнє середовище як «третій учитель». Точка зору. 2018. № 4 (181). С. 10–12.

Бібік Н. М. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Бібік Н. М. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Концепція Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи: Наказ МОН № 283 від 23.03.2018 року. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nop/3metodichni-rekomendatsii.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»