Сутність поняття «управління мотивацією професійного розвитку педагогів».

Автор(и)

  • О. Л. Козлов

Анотація

Одним із головних принципів Концепції Нової української школи є умотивований учитель, тому керівники закладів загальної середньої освіти мають сприяти його професійному та особистому зростанню, управляти мотивацією професійного розвитку [3]. Створення системи управління мотивацією професійного розвитку педагогів вимагає з’ясування сутності поняття «управління мотивацією професійного розвитку педагогів». Розглянемо експлікацію таких дефініцій, як «управління», «мотивація», «професійний розвиток», обґрунтуємо нашу позицію в теоретичному осмисленні поняття «управління мотивацією професійного розвитку педагогів».

Посилання

Андрощук І. М. Управління мотивацією професійного розвитку педагога в умовах регіональної системи післядипломної педагогічної освіти. Педагогічний альманах. 2013. Вип. 20. С. 183–188.

Глухов В. В. Основы менеджмента. СПб. : Специальная литература, 1995. С. 98.

Концепція нової української школи. URL : http://mon.gov.ua/activity/ education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ konczepcziya.html (дата звернення: 17.09.2017).

Мартинець Л. А. Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі : монографія. Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2017. 408 с.

Мукан Н. В., Грогодза І. Ю. Професійний розвиток педагогів: теоретичні та методологічні аспекти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 5. С. 18–27.

Поташник М. М. Качество образования: Проблемы и технология управления. М., 2002. С. 97.

Філоненко Р. С. Історія розвитку та сучасний стан управління освітою. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2016. Вип. 13 (1). С. 164–166.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»