Роль інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі в закладах вищої освіти.

Автор(и)

  • О. О. Кулик

Анотація

Інформаційно-комунікативні технології в освіті – це не просто засоби навчання, а й якісно нові технології в підготовці конкурентоздатних фахівців. Вони дозволяють істотно розширити творчий потенціал студентів, виходячи за рамки традиційної моделі навчання. Вміння вчитися самостійно набувається з застосуванням електронних навчальних матеріалів, освітніх баз даних, комп’ютерних навчальних програм, систем тестування. Навчити студентів користуватися можливостями самостійної роботи з урахуванням інформаційно-комунікативних технологій – це складний і тривалий процес.

Посилання

Гудирева О. М. Вплив нових інформаційних технологій навчання на актуалізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. Випуск 6. С. 25–36.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. К: «К.І.С», 2003. С. 14–43.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»