Підготовка вчительських кадрів в Україні як історіографічна проблема.

Автор(и)

  • Л. І. Ломако

Анотація

Усе більшої актуальності останнім часом в Україні набуває проблема якості освіти. В умовах трансформації суспільства і держави постають і нові тенденції розвитку освіти, зокрема педагогічної. Відбувається переосмислення соціальної значущості постаті вчителя, діяльності педагогічних закладів освіти. Пошук варіативних моделей і систем підготовки компетентних фахівців освітньої галузі актуалізує творче використання досвіду роботи не тільки сучасних закладів освіти педагогічного спрямування, але і минулого.

Посилання

Гупан Н. М. Історіографія розвитку історико-педагогічної науки в Україні. Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, 2000. 222 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»