Формування здоров’язбережувального середовища у закладі загальної середньої освіти.

Автор(и)

  • М. В. Педоренко

Анотація

Феномен здоров’я та здоров’язбереження цікавили вчених різних наук впродовж тисячоліть – філософів, медиків, соціологів, психологів і педагогів. Перші спроби трактування поняття «здоров’я», «здорова людина», «здоровий спосіб життя» належать давньогрецьким філософам Сократу, Платону, Арістотелю, Епікуру, Сенеці, Піфагору [2, с. 20].

Відповідно до складових нового освітнього простору, у школі мають бути створені сучасні умови для навчання, розвитку та спілкування. Невід’ємною часткою є й здоров’язбережувальні технології.

Посилання

Концепція Нової української школи. URL : https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainskashkola

Мельник І., Сіверс З. Аксіологічний аспект технології здорового способу життя молодших школярів. Сучасні технології навчання в початковій освіті: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (13–14 квітня 2006 р.). К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. С. 105–108.

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи. URL : https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60372/

Як створити шкільний простір, що мотивуватиме учнів навчатися. URL : http://nus.org.ua/articles/yak-stvoryty-shkilnyj-prostir-shho-motyvuvatyme-uchniv-navchatysya/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»