Професійне самовдосконалення викладача як проблема.

Автор(и)

  • К. М. Пономарь

Анотація

Для сучасної педагогічної науки та практики характерним є пошук нових підходів до побудови навчально-виховного процесу закладу вищої освіти з метою створення ефективних умов для самовдосконалення особистості майбутніх фахівців. Разом з тим, проведений аналіз наукових публікацій засвідчує, що майже всі дослідження присвячені вивченню проблем організації професійного самовдосконалення вчителів. У науковій літературі відсутні системні дослідження особливостей та педагогічних умов особистісного самовдосконалення викладачів [6]. Проте, цей аспект розвитку повинен посідати провідне місце, оскільки він пов’язаний з процесами організації та стимулювання саморозвитку особистості викладача.

Посилання

Зарішняк І. М. Самовдосконалення викладача ВНЗ як умова інноваційності освіти. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 20 квітня 2017 р.: у 2-х т. Т. 1 Ч. 2. Тернопіль: Крок, 2017. С. 10–12. URL : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23349/1/10-12.pdf, вільний.

Кайдалова Л. Г. Самоосвіта і самовдосконалення викладача вищого навчального закладу. Проблеми трудової та професійної підготовки. Серія 134 «Основні компоненти інновацій у професійній підготовці майбутніх вчителів». К., 2011. Вип. 17. С. 40–48. URL : http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/2967, вільний.

Лосєва Н. М. Самовдосконалення викладача: навч.-метод. посібн. Донецьк: ДонНУ, 2004. 387 с.

Петриченко Л. О. Шляхи професійного самовдосконалення викладачів вищого навчального закладу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 28(81) С. 546–551.

Тищенко В. М. Викладач вищої школи: феномен професії: монографія. Л.: Сполом, 2006. – 389 с.

Уйсімбаєва Н. В. Методика особистісного самовдосконалення майбутніх вчителів. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2017. Випуск 4(14). С. 113–117.

Цвєткова Г. Професійно-педагогічне самовдосконалення викладачів ВНЗ: специфіка, структура, етапи. Рідна школа. 2012. № 12. С. 33–38.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»