Основні компоненти сучасного освітнього середовища школи.

Автор(и)

  • І. В. Чубаха

Анотація

Провідні тенденції освіти у світі пов’язані з ідеєю створення умов для розвитку особистості. «Потреба в самореалізації – одна з провідних потреб особистості, що є внутрішнім стимулом людської діяльності. Створення освітнього середовища для розвитку особистості, здатної до такого типу самореалізації – основне завдання сучасної школи» [1, с. 235].

Освітнє середовище – це сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти. Це система впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні».

Посилання

Бондаревская Е. В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. Ростов-на-Дону : Изд-во РГПУ, 2000. – 352 с.

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике. М. : МарТ, 2005. 448 с.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 60–61.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Освітні, педагогічні науки»