Особливості розробки підсистем обліку академічної успішності студентів.

Автор(и)

  • Ю. С. Антонов
  • О. П. Мулярчук

Анотація

У сучасному світі стрімко розвиваються інформаційні технології, при цьому вони дуже активно проникають в усі сфери нашого життя у тому числі сферу освіти. Відсутність доступу до результатів успішності студентів робить вищу освіту не прозорою, гальмує її розвиток. Розробці підсистем обліку успішності або електронного журналу присвячено роботи [1-4].

Ручний процес обліку успішності студентів займає значний час викладача, ускладнює процес підбиття підсумків. З метою аналізу поточного стану обліку успішності у ЗВО України було розглянуто 73 сайта ЗВО III та IV рівнів акредитації.

Посилання

«Електронний журнал» ВНМУ ім. М. І. Пирогова. URL : https://ez.vnmu.edu.ua/

«Електронний журнал» ВНМУ ім. М. І. Пирогова. URL : https://ez.vnmu.edu.ua/

«Журнал успішності студентів» Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. URL : https://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/jurnal/

«Електронний журнал» Національного педагогічного університету (НПУ) імені М. П. Драгоманова. URL : http://nmu.npu.edu.ua/

Коржилова О. Ю. Відкрита освіта як глобальна освітня система: стан та розвиток. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 3 (37). С. 48–54.

Вдовичин Т. Я., Яцишин А. В. Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу. Інформаційні технології в освіті. 2013. Вип. 16. С. 134–140. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_16_19

Локшина О. Відкрита освіта в європейському просторі: стратегія розбудови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 2. С. 75–86. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_2_10

Губіна О. Ю. Удосконалення якості відкритої освіти завдяки модернізації її змісту. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. 2016. Вип. 31. С. 122–129. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2016_31_19

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Математика»