Особливості використання технологій соціальних мереж в процесі формування іміджу закладу вищої освіти в Україні.

Автор(и)

  • О. М. Анісімова
  • В. Ю. Василенко

Анотація

Мета – визначення особливостей використання технологій соціальних мереж в процесі формуванні іміджу закладу вищої освіти.

Посилання

Социальные сети в 2018 году: глобальное исследование. URL : https://www.webcanape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/. (дата обращения: 20.04.2019).

Киричок А. Використання нових медіа у формуванні іміджу ВНЗ. Вісник Книжкової палати. 2015. № 2. С. 42–44.

Горбатюк Т. В. Розвиток Інтернет-середовища в ретроспективі та перспективі. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії. 2017. № 274. С. 44–51.

Циховська Е. Д. Самопрезентація у соціальних мережах: акаунт у Facebook як інструмент створення іміджу. Вісник Дніпропетровського університету. 2017. № 17. С. 137–147.

Facebook. Факультет математики та ІТ ДонНУ імені Василя Стуса. URL : https://www.facebook.com/math.donnu/. (дата звернення: 22.04.2019).

Данько Ю. А. Астротурфінг як інструмент віртуальної маніпуляції та політичної пропаганди в умовах інформаційної доби. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. 2015. № 2. С. 38–49.

Петренко О. С. Специфіка технологій впливу на суспільну думку в електронних соціальних мережах та соціальних медіа. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць ДонДУУ. 2014. № 281. С. 241–249.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Математика»