Професійна підготовка бібліотечних фахівців у контексті розвитку інформаційного суспільства.

Автор(и)

  • Т. М. Яворська

Анотація

Інтенсивне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у всі сфери життєдіяльності суспільства набуло глобального характеру та створює принципово нову якість життя. Сьогодні головними продуктами виробництва стають інформація та знання. На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства кожен має змогу створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися й обмінюватися ними, сприяючи суспільному та особистому розвиткові.

Нове інформаційне середовище зумовлює суттєві зміни в діяльності бібліотечних працівників і виявляє нові тенденції в підході до їх професійної підготовки.

Посилання

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80

Мартинюк І. В. Безперервна освіта в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 9 (172), травень, 2009. С. 20–24.

Давидова І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах. Вісн. Книжк. палати. 2008. № 9 (146). С. 17–20.

Колечко О. Ф. Професіоналізація як чинник розвитку професійної ідентичності. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2009. № 4. С. 153–160.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Секція «Математика»