Динаміка намагніченості у коаксіальному феромагнітному нанодроті.

Автор(и)

  • В. С. Ткаченко
  • П. Ю. Полинчук

Анотація

Хвилі намагніченості (спінові хвилі) у магнітовпорядкованих матеріалах інтенсивно досліджуються останніми роками [1]. Особливий інтерес дослідників викликають спінові хвилі у тонких феромагнітних плівках, нанодротах та інших наносистемах з магнітовпорядкованого матеріалу. Спінові хвилі у наноструктурах є перспективними для створення нових пристроїв зберігання та передачі інформації.

У роботі розглянуто циліндричний нанодріт, який складається з двох феромагнітних шарів з анізотропією типу «легка вісь».

Посилання

Rychły J., Tkachenko V. S., Kłos J. W., Kuchko A., Krawczyk M. Spin wave modes in a cylindrical nanowire in crossover dipolar-exchange regime. Journal of Physics D: Applied Physics, 2019.

Arias, Mills. Theory of spin excitations and the microwave response of cylindrical ferromagnetic nanowires. PHYSICAL REVIEW B, VOLUME 63, 134439 (2001)

Горобець Ю. І., Куліш В. В. Дипольно-обмінні спінові хвилі у феромагнітній нанотрубці. Укр. фіз. журн. Т. 59, №5, 2014

##submission.downloads##